– Å forberede en forelesning kan ta dag og natt – det kan alltid bli bedre

Vitenskapelig ansatte bruker over halvparten av tiden på undervisning og under en tredjedel på forskning.