Lærerkompetanse oppnås ikke gjennom lønnskamp, men ved at politikerne gir vilkår for gode lærerutdanninger

Når 20 prosent av lærere i skolen er ufaglært bør det være en større bekymring enn lønn, skriver Kristin Ran Choi Hinna.