Deler av forskningsfeltene på Kvithamar videreføres, men forskningsstasjonen blir nedlagt.

Det kom frem under et møte mellom landbruksminister Jon Georg Dale og Forskerforbundets leder Petter Aaslestad og Naturviternes leder Vebjørn Knarum.

– Landbruksministeren hadde et langsiktig perspektiv på norsk landbruksforskning, og så verdien av internasjonalt forskningssamarbeid. Han ga klart uttrykk for at den fenologiske hagen i Stjørdal skal bestå og videreutvikles, slik at den kan fortsette å levere forskningsdata til Humboldt-universitetet i Berlin, sier Aaslestad om møtet.

Fortsetter registreringer

Kvithamar er en forskningsstasjon med godt etablerte forsøksfelt der man kan sammenlikne ulike jordsmonn i samme klima, med tidsserier som strekker seg tilbake til 1922. Forsøksfeltene på Kvithamar er den nordligste av to norske lokaliteter som deltar i det internasjonale europeiske nettverket International Phenological Gardens, og regnes som en viktig referanselokalitet for studier av klima og natur i Europa. Anlegget består også av en fenologisk hage, der årstidenes endringer blir observert. Herfra leveres plante- og klimaforskning til de internasjonale undersøkelsene ved Humboldt universitet i Berlin.

Det ble derfor stor oppstandelse da regjeringen vedtok forskningsstasjonen nedlagt og flyttet til Steinkjer. Etter et møte med landbruksminister Jon Georg Dale onsdag er det klart at den fenologiske hagen på Kvithamar får bestå, men at selve forskningsstasjonen fortsatt skal flytte, og forsøksfeltene nedlegges.

– Jeg synes det var et godt møte i dag. Jeg kan bekrefte at NIBIO har orientert både meg og andre samarbeidspartnere om at det fortsatt blir registreringer ved den fenologiske hagen, sier landbruksminister Dale.

Viktig for klimaforskning

– Den fenologiske hagen ligger i skogen på utsiden av Kvithamar-anlegget. Det er innsamlinger noen ganger i året og dette kan betjenes fra Steinkjer, sier Dale.

Forbundsleder for Naturviterne, Vebjørn Knarrum, sier det var viktig å få beholde den fenologiske hagen. Han sier at de vil følge med framover og at det også er viktig å beholde forskning på forsøksfeltene på Kvithamar, skriver NRK. Han viser til at det har vært sammenhengende tidsserier av planteforsøk i kombinasjon med jordanalyser og værobservasjoner siden oppstarten i 1923.

– Forskningsstasjonen ved Kvithamar leverer unike data som vil være viktige for norsk landbruksforskning og klimaforskning i fremtiden. Nå avventer vi regjeringens videre behandling, og vil følge saken tett, sier Knarrum.