Vitenskapelig publisering:
Lange titler gir færre siteringer

Men det er ikke bare lengden på titlene som har betydning for om en vitenskapelig artikkel blir mye sitert.