Likestilte tildelinger

Av Forskerforum

Publisert 23. januar 2014

likestilte-tildelinger


Forskerens kompetanse skal avgjøre om hen bevilges midler, sier den svenske likestillingsministeren.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

SVERIGE: Den svenske regjeringen har vedtatt å kartlegge fordelingen av forskningsmidler ut ifra et likestillingsperspektiv.

Formålet er å finne ut om det foregår diskriminering i tildelingsprosessene.

– Likestilte vilkår i akademia er en forutsetning for å nå det forskningspolitiske målet om at Sverige skal være en fremragende forskningsnasjon. Det skal være forskerens kompetanse og ikke kjønn som avgjør om hen bevilges midler eller ikke, sier likestillingsminister og assisterende utdanningsminister Maria Arnholm.