Lite politisk støtte til foretaksmodell

Stortingets øvrige partier er skeptiske til regjeringens mulighetsstudie om foretaksmodell eller andre tilknytningsformer.