Uavklarte dobbeltmedlemskap forsinker lønnsforhandlingene ved Universitetet i Oslo.

 

– Det har vært krevende å sortere ansatte under riktig hovedtariffavtale, sier personaldirektør Irene Sandlie ved Universitetet i Oslo til Uniforum.

Fordi en del ansatte ved universitetet er medlemmer i flere fagforeninger har det blitt vanskelig å gjennomføre de lokale lønnsforhandlingene i tide, skriver Uniforum.

Pengepott gjenstår

Årets lønnsoppgjør har ført til to tariffavtaler for ansatte i staten. Én for de som er tilknyttet Akademikerne og én for de som er tilknyttet hovedorganisasjonene LO, YS eller Unio. Siden flere ansatte ved universitetene har dobbeltmedlemskap, for eksempel i Forskerforbundet (tilhørende hovedorganisasjonen Unio) og Legeforeningen (tilhørende hovedorganisasjonen Akademikerne) må det avklares hvem som skal forhandle for de ansatte.

– I avsluttende fase av forhandlingene med Akademikerne ble arbeidsgiver gjort oppmerksom på at noen få ansatte hørte til Unio/LO/YS-avtalen og skulle forhandles under denne. Som følge av dette ble det gjenstående en pott penger som det skulle forhandles om, sier Sandlie.

To uker forsinkelse

Det har ført til at forhandlingene mellom Akademikerne og UiO går to uker på overtid. Likevel mener Sandlie at forhandlingene for de andre fagforeningene ikke skal bli forsinket.

Ettersom forhandlingene fortsatt pågår, vil ikke hovedtillitsvalgt for Akademikerne på UiO Christer Wiik Aram uttale seg om når forhandlingene kan ventes å bli avsluttet.

– Forhandlingene mellom Akademikerne-UiO og arbeidsgiver er ennå ikke ferdige, da vi ikke har fordelt hele den lokale potten. Dette jobber vi med å finne et egnet tidspunkt for. Av hensyn til forhandlingene vil jeg ikke kommentere innhold, prosess eller resultat før det endelige resultatet foreligger i form av protokoll, sier han til Uniforum.