Fakta

Array

 

Bare noen timer før fristen gikk ut onsdag, dagen før kvinnedagen 8. mars, hadde kun menn meldt seg som kandidater til å representere midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNUs styre, skriver Universitetsavisa. Dersom det kommer frem i dag at ingen kvinner har meldt seg må valgkomiteen for første gang måtte gå ut og lete etter kvinnelige kandidater.

– Vi kan ikke gjennomføre valg uten tilstrekkelig antall kandidater og vi må ha begge kjønn representert. Havner vi i denne situasjonen får valgkomiteen et par dager på seg til å finne kvinner som vil stille, sier komiteens sekretær Kristin Wergeland Brekke til avisa.

Det har i mange år vært mangel på kandidater den siste dagen, og det har vært særlig vanskelig å få kvinner til å stille.

– Kan hende er det slik at kvinner i større grad trenger å bli oppfordret. Det har ikke noe med hverken kvalifikasjoner eller dyktighet å gjøre, det handler kanskje bare om ulik psykologi, sier Brekke.