DEBATT

- Målene må styre metodene

Av Av Arvid Hallén og Anders Hanneborg, Forskningsrådet

Publisert 21. februar 2012

Hvordan skal Forskningsrådet velge hvem som skal få forskningsmidler?

--m-lene-m--styre-metodene


Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

--m-lene-m--styre-metodene


Anders Hanneborg, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

Fakta

Lars Laird Iversen
Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling
Universitetsforlaget, 2014
174 sider
Veil. pris 259,-

 

I et innlegg i Forskerforum nr. 2/12, publisert på Forskerforum.no 9. februar, etterlyser professor Erling Moxnes en endring av hvordan prosjektsøknader vurderes og rangeres. Han vil at forskerens tidligere produksjon skal veie tyngre ved tildeling av midler, mens selve søknaden skal tillegges mindre vekt.

Vi setter pris på innspill til hvordan bevilgningssystemet kan bli enda mer treffsikkert enn i dag. Hvordan man skal veie meritter og prosjektforslag er en viktig problemstilling, og her er vi åpne for ideer som Moxness fremsetter. Spørsmålet er om hans modell er anvendelig for alle de ulike målsettingene som skal ivaretas ved tildelinger av prosjektmidler. Metode må velges ut fra hva som er målsettingen ved den enkelte tildeling. Ønsker man størst sikkerhet for publiserbare resultater? Eller ønsker man å stimulere banebrytende forskning hvor risikoen for feiling nødvendigvis er større? Eller vil man treffe de beste og mest lovende unge forskerne? Eller ønsker man å bygge volum av stipendiater og forskningsmidler rundt de mest meritterte og sikre «leverandører» av forskningsresultater?

Hvordan kan vi bygge opp under talentfulle unge forskere som ikke kan skilte med imponerende meritter? 

Ulike virkemidler i Forskningsrådets portefølje har ulike mål, og metode for tildeling må velges deretter. En av Forskningsrådets sentrale ordninger for å tildele forskningsmidler er Fri prosjektstøtte – FRIPRO. Vi har nå fått styrket dette virkemiddelet og har satt i gang en diskusjon om hvordan vi kan utvikle det videre. Vi ser spesielt på tre problemstillinger: Hvordan kan vi bygge opp under talentfulle unge forskere som ikke kan skilte med imponerende meritter? På hvilke måter finner vi i større grad enn i dag de dristige og banebrytende prosjektene? Og hvordan sikrer vi at de beste tverrfaglige prosjektene kommer gjennom i våre prosesser? Disse spørsmålene vil vi arbeide videre med i sammenheng med en ekstern evaluering av FRIPRO som Forskningsrådet nå har satt i gang. Resultatene av denne vil foreligge i løpet av våren.

Vi er lydhøre for innspill fra Moxness og andre om mulige metoder for å støtte den beste og mest nyskapende forskningen fra forskere i ulike stadier i sine karrierer. Vi ønsker derfor å invitere til en åpen debatt om innretningen på FRIPRO når evalueringen foreligger.