- Må reflektere over olje-dilemmaet

Av Forskerforum

Publisert 24. april 2014

Forskningsetisk komité skal vurdere etikken i oljeforskning. NTNU-professor mener universitetet trenger grundigere vurdering av spørsmålet.

Fakta
 

Mandag 28. april skal Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (Nent) behandle saken om petroleumsforskningens etikk, skriver Universitetsavisa. Spørsmålet er om forskning knyttet til petroleumsvirksomhet er etisk forsvarlig for universitetene.

NTNU: Oljeforskning et gode

– Dilemmaene må løftes fram. Dette har noen omkostninger som må diskuteres. Det griper rett inn i universitetets samfunnsansvar, sier professor May Thorseth til avisa.

Hun er leder for Program for anvendt etikk ved NTNU og mener universitetet har vært defensivt i debatten, som i sterkest grad har figurert ved Universitetet i Bergen. Debatten har blant annet dreiet seg om hvorvidt universitetene skulle ta imot penger fra oljenæringen for å forske på petroleumsvirksomhet som fører til utslipp av klimagasser. Det resulterte i at ledelsen ved Universitetet i Bergen ba Nent om å vurdere de etiske sidene ved petroleumsforskning.

I NTNUs respons til Nent mente universitetet at petroleumsforskning er et gode, også i forhold til klimaforskningen.

– Mer åpen refleksjon

Professor May Thorseth mener NTNU burde gått dypere inn i de etiske refleksjonene.

– Vi må trenge inn i dilemmaene. Ikke bare slå fast at alt er såre vel fordi vi jobber med renere og bedre teknologier, slik det fremkommer i brevet til Nent, sier Thorseth.

– Nå kan det se ut som om NTNU synes at institusjonen bare gjør bra ting. NTNUs posisjon ville imidlertid neppe blitt svekket av at vi mer åpent reflekterte over dilemmaene knyttet til petroleumsforskning på den ene siden, og strategisk satsning på bærekraftig samfunnsutvikling på den andre, sier hun.