Universitet og helseforetak må bli bedre til å samarbeide for å løse de viktige oppgavene de har i samfunnet, mener regjeringen. Nå har en arbeidsgruppe overlevert sine forslag til forbedring i en rapport. – Målet med våre anbefalinger er å få mest mulig og best mulig forskning ut av de tilgjengelige ressursene, sier arbeidsgruppens leder, UiT-rektor Anne Husebekk. Rapporten foreslår tiltak på seks tematiske områder, blant annet forskningsfinansiering og -infrastruktur samt utdanning.