Kunstneren og a-ha-medlemmet blir hedret av Universitetet i Agder.

Magne Furuholen er en av fem nye æresdoktorer som Universitetet i Agder utnevner i forbindelse med sitt 10-årsjubileum. Graden tildeles for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats.

Universitetet i Agder skriver på sine nettsider at kunstneren og musikeren Furuholmen, som er mest kjent som medlem av a-ha, er «en av Norges fremste og mest allsidige musikere. Han er en banebrytende og grenseoverskridende kunstner, og en person både ansatte og studenter blir inspirert av».

Som medlem i aha har Furuholmen har gjennom 30 år utmerket seg i norsk og internasjonalt musikkliv. Han er oppført som opphavsmann alene eller sammen med andre på flere av de mest kjente låtene til a-ha.

Fakta

Æresdoktor

En doktorgrad som tildeles av et universitet uten at den som tildeles graden på forhånd har forsvart en avhandling i en disputas. 

Ved mange universiteter er det også vanlig å utnevne andre fremtredende personer, for eksempel politikere, til æresdoktorer.

Æresdoktorgrader kan gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning, selv om det ikke dreier seg om et doktorgradsarbeid; for eksempel ble Henrik Ibsen utnevnt til æresdoktor (ved Uppsala universitet) og ble ofte omtalt med doktor-tittelen.

Kilde: Wikipedia

Furuholmen debuterte som billedkunstner og skulptør i 1989. Siden den gang er hans verk representert ved en rekke institusjoner i inn- og utland.

Beslutningen om utnevning av æresdoktorer gjøres av universitetsstyret, etter forslag fra fagmiljøene ved universitetet. Æresdoktorene hedres først og fremst for vitenskapelig eller kunstnerisk innsats og betydning på sine fagområder.

Dette er de fem æresdoktorene:

  • Gunhild Hagestad, professor (pensjonert) fra bl.a. Northwestern University i Chicago, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder
  • Jaakko Seikkula, professor fra universitetet i Jyväskylä i Finland
  • Linda Woodhead, professor fra universitetet i Lancaster i Storbritannia
  • Roger Säljö, professor fra universitetet i Gøteborg
  • Magne Furuholmen, musiker og billedkunstner

Alle æresdoktorene vil være til stede ved markeringen av UiAs 10-årsjubileum i Kilden teater og konserthus 28. november.