– Målet er at vi kan gjennomføre semesterstart til høsten med åpne læresteder

Fra neste uke kan 25-30 prosent av norske studenter komme tilbake til lærestedene. Høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har som mål at universitetene og høyskolene kan åpne til høsten.