Mange fryktet økt frafall under korona. Det motsatte skjedde.

Færre studenter har droppet ut under korona, viser tall fra fem universiteter.