Martin utdanner lærere, men hadde tjent bedre om han jobbet i skolen

Universitetslektorer ved lærerutdanningene kan ligge 85 000 kroner i årslønn under lektorer i skolen.