Massiv utskiftning av ledere

Massiv utskiftning av ledere

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 26. april 2013

NTNU skal ansette 42 instituttledere, men få har søkt stillingene.

 

I løpet av våren skal NTNU ansette 42 nye instituttledere. Det blir første gang i universitetets historie at alle instituttlederne blir tilsatt i stedet for at de blir valgt av de ansatte, skriver Universitetsavisa.

2 søkere per stilling

Annonse

At ansatte ved instituttene ikke lenger kan velge sine ledere, var en av de mest omstridte sakene i fjor. NTNU-styret vedtok endringene i oktober mot to stemmer. Kritikerne hevdet at universitetet er tuftet på en demokratisk tradisjon der valg står sentralt, og fryktet mer sentralisering. Forsvarerne av den nye ordninga argumenterte med at tilsetting vil gi flere motiverte og profesjonelle ledere, og at flertallet av instituttene i 2009 bare hadde én kandidat som stilte til valg.

Ifølge gjennomgangen Universitetsavisa har gjort av søkerlistene, er det ingen omfattende interesse for instituttlederjobbene er blitt utlyst. Til de 42 stillingene er det kommet inn 84 søknader fra personer som er kvalifisert. Avisen har ikke inkludert de uten ledererfaring eller vitenskapelig kompetanse.

Halvparten vil fortsette

15 av instituttene har bare én søker og 12 av instituttene har bare to søkere å velge mellom. I alt 21 instituttledere ønsker seg en ny periode. Hver femte av de 84 søkerne er eksterne søkere. Flere av de eksterne søkerne har tilknytning til instituttet, enten ved at de er gjesteforskere, professor II eller har jobbet der tidligere, skriver avisa.

Ansettelsene blir avgjort i mai og de nyansatte lederne begynner i de fireårige stillingene fra 1. august.