Hva med sykdommer knyttet til mat, matmanger, sult og grunnleggende skjevfordeling i en global målestokk?
matbok-med-vesentlige-mangler

Fakta

 

Thomas Ugelvik og Iver B. Neumann (red.)
Mat/Viten. Tekster fra kunnskapens kjøkken
Universitetsforlaget, 2012
238 sider
Veil. pris: kr 309

 

Jeg merker det underveis, at det er noe merkelig med denne boka om mat. Kanskje er det bare omslaget, tenker jeg, siden bildet av frukt og grønt-mannen til Arcimboldo (du vet, han med bokstavelig talt pærenese og eplekinn) kjennes noe datert, selv om det er ment humoristisk. Men det er ikke her hunden er begravd.

Det er heller ikke tematikken i de ni artiklene i seg selv. Noen av dem er riktignok noe forutsigbare, men andre er svært interessante og tidvis originale. Etter en kort introduksjon fra redaktørene går vi tilbake i historien til steinalderens kosthold. Vi bringes derfra til det rotnorske, og siden til det skjønnlitterære, matbordet. Så er turen kommet til Runar Døving. Han beskriver hvordan vårt syn på sauen endrer karakter og navn avhengig av hvor nært den befinner seg gapene våre. Vel og bra! Fine og poengterte er også artiklene om fengselsmat og strategisk diplomatmat. Et av høydepunktene er etter min mening Knut Stene-Johansens kobling av mat til Freud, sanselighet og begjær. Lekent og drivende skrevet. Til slutt får to romankarakterer anmelde herligheten, etter Hylland Eriksens analyser av oppvasken. Det er ryddig, velstelt og dannet.

Men er det ikke en del temaer som mangler? Hvor er artikkelen om kontroll over matspisingen, eller sykdommer knyttet til mat? Hvor er artikkelen om matmangel, sult og grunnleggende skjevfordeling i en global målestokk? Hvor er artikkelen om matvareindustrien, pengestrømmene og mat som kastes? Disse perspektivene er marginalisert eller utelatt i boken. Universitetsforlaget har altså valgt å utgi en artikkelsamling om mat/viten der forskere og forfattere gir sine analyser rundt temaer som vil favne bredt i tid og rom, nesten blottet for perspektiver som opponerer mot mainstream.

Matstoff er for lengst blitt salgbar vare. Det selges blant annet av TV-kokker, matspaltister og restaurantanmeldere. Det kan synes som om det er denne trenden artikkelforfatterne har kastet seg på. Inntrykket forsterkes ytterligere av at det utelukkende er mannlige bidragsytere. Eller, vent litt, det er faktisk én kvinne. Den fiktive skikkelsen Cordelia Emerson. Hun er skapt av forfatter John Erik Riley, og har til og med fått navnet sitt på bokomslaget. Det har hun derimot ikke fått i innholdsfortegnelsen eller i forfatteroversikten inni boka. Har noen oppdaget den bedrøvelige kjønnsbalansen litt for sent i trykkeprosessen?

Når menn alene skal ha definisjonsmakten når kunnskapen om mat skal skrives, gir det et lite troverdig bilde av saksfeltet.

Det er ikke nytt at også akademia styres av trender, eller at kunnskapsformidling påvirkes av generell samfunnsinteresse. Det er dessuten utelukkende av det gode at menn inntar kjøkkenet. Ikke desto mindre: Når menn alene skal ha definisjonsmakten når kunnskapen om mat skal skrives, gir det et lite troverdig bilde av saksfeltet. Skal man først gi akademias tilsnitt til trendene, bør man skaffe seg nødvendig bredde i kompetanse og erfaring, særlig når man inkluderer ord som viten og kunnskap i bokens tittel. Ellers blir det bare merkelig.