Nr 07 – Farvel til new public management?

Nr 07 - Farvel til new public management?

Av Jørgen Svarstad

Publisert 3. september 2021