- Meget dårlig start på fusjonen

Av Forskerforum

Publisert 19. mai 2015

Høyskolene som skal fusjonere med NTNU krever nytt styre, men NTNUs styre nekter å gå.

--meget-d-rlig-start-p--fusjonen


– Vedtaket sender signal om at NTNU ønsker å dominere, mener leder i Forskerforbundet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Knut Ole Lysø.

Fakta
  • Vitenskapelige ansatte: 478 av 668 (71,5 %)
  • Administrativt ansatte: 322 av 401 (80,2 %)
  • Studenter: 1210 av 9780 (12,4 %)

Total har 18,5 prosent av de stemmeberettigede avlagt stemme, mot 15,9 i 2007. 

Det er dermed ingen enighet om hvem som skal styre den nye institusjonen bestående av NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Etter et styremøte mandag er det klart at Høgskolen i Sør-Trøndelag gjør felles sak med de to andre høyskolene mot styret ved NTNU, skriver Adresseavisa.

Alle de tre høyskolene vil at det skal velges et nytt styre for det fusjonerte NTNU. Det er i tråd med anbefalingen fra styringsgruppen for fusjonen, der de fire rektorene også sitter, men dagens NTNU-styre nekter å gå.

– Meget dårlig start

– Dette er et signal om at det bare er NTNU som betyr noe i fusjonen. Det er en meget dårlig start på et samarbeid der fire selvstendige institusjoner skal bli én. Hvis Kunnskapsdepartementet etterkommer NTNUs ønske, er det et veldig uheldig signal til de tre høyskolene, sier Synne Grønvold i Studentparlamentet ved Hist til Adresseavisa.

De fire institusjonene er planlagt sammenslått fra 1. januar 2016. Ansattrepresentantene i universitetsstyret var imot fusjonen, men er de som sikret flertall for forslaget om å la dagens styre bli sittende til midten av 2017. Det skal i så fall utvides med tre representanter – en ansatt, en student og en ekstern representant.

– Lite smart

Knut Ole Lysø, leder i Forskerforbundet ved Hist, mener vedtaket er uklokt.

– Vedtaket i NTNU-styret er legalt, men lite smart. Signalet det sender er at NTNU ønsker å dominere. Jeg synes det ville vært naturlig at den nye institusjonen fikk et nytt styre som ser på fusjonen med friske øyne, sier han til Adresseavisa.

Professor Bjarne Foss, som var den som fremmet benkeforslag om å la universitetsstyret sitte ut perioden. forsvarer vedtaket med at kontinuitet og universitetsdemokratiet må bevares.

Han mener en styreavgang ved årsskiftet «ville være svært uheldig i forhold til kompleksiteten og bredden i styrets saksportefølje. Styret er avhengig av ‘hukommelse’ som et grunnlag for informerte og gode diskusjoner». Dette skriver han i et innlegg i Universitetsavisen.

Valg for eller mot fusjon

Foss mener også det ville vært et uheldig med tanke på universitetsdemokratiet siden styret er valgt for en fireårsperiode.

«Dette kan skape mistenksomhet og uro blant ansatte i en sak hvor organisasjonen er splittet. Videre vil et nyvalg til høsten lett kunne bli et valg ‘for eller imot fusjon’, noe som vil være uheldig og bidra til å forsterke interne uenigheter,» skriver Foss.

Uenigheten mellom institusjonene derimot, blir det opp til Kunnskapsdepartementet å avgjøre.