Mener nye arbeidsavtaler ved Norce bryter med akademisk frihet

Arbeidsavtaler ved Norce bryter med viktige forskningsetiske prinsipper, mener fagforeninger. Avtalene gjør det mulig for arbeidsgiver å stoppe forskernes videre arbeid med eget materiale og hindre publisering, hevder de.