En av tre stipendiater mener at kravene til doktorgradens kappe er uklare

Tydeligere retningslinjer kan gjøre det lettere for flere stipendiater å lykkes, mener professor.