Anklager universitetet for ikke å følge opp arbeidsvilkårene til eksternt ansatt renholdspersonale.

Fagforeningen Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) retter kraftig kritikk mot Universitetet i Oslos oppfølging av eksternt ansatte renholdere, skriver Universitas.

Bedt om redegjørelse

Ifølge NTL har UiO aldri kontrollert arbeidsmiljøet og arbeidssikkerheten blant de eksterne renholderne, som utgjør to tredjedeler av renholdspersonalet.

– Vi har sendt brev til eiendomsdirektøren og bedt han redegjøre for hvordan UiO ivaretar tilsynsplikten ovenfor eksterne renholdere. Vi er ikke fornøyde med svaret vi fikk. Eiendomsavdelingen har aldri sjekket arbeidsmiljø og arbeidssikkerheten blant de eksterne renholderne, sier Natalia Zubillaga, nestleder i NTL ved UiO.

– Jobbet dobbelt så mye

Flere skal ha rapportert til NTL at de har dårlige arbeidsforhold og jobber mer enn kontrakten tilsier. Feil timeantall kan få konsekvenser ved eventuell sykemelding. Da får man bare beregnet sykemelding ut fra timene i kontrakten, ikke ut fra timene man faktisk pleier å jobbe.

– Nå sist var det en renholder med en arbeidskontrakt der det sto at vedkommende arbeidet fire timer per dag. I realiteten hadde personen jobbet i åtte timer hver dag i over ett år. Vedkommende tok dette opp med arbeidsgiver ved flere anledninger uten at arbeidsgiver økte stillingsprosenten eller ga en ny kontrakt, hevder Zubillaga.

Redusert lønn

NAF har også mottatt henvendelser fra renholdere ved UiO. Til Universitas forteller fagforeningen at en ny og billigere avtale mellom UiO og et renholdsselskap skal ha ført til at timeantallet og lønnen for de ansatte ble redusert.

– I de fleste tilfeller medfører lavere lønn og timeantall at renholderen må utføre samme mengde arbeid på kortere tid. Eventuelt må de jobbe gratis for å kunne utføre jobben forsvarlig, sier Geir W. Gamborg-Nielsen i NAF.

Eiendomsdirektøren ved UiO, John Skogen, sier til avisen at han ikke ønsker å kommentere kritikken i media.