Mer administrasjon

Av

Publisert 19. juni 2014

mer-administrasjon

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Universitet og statlige høyskoler får en stadig større andel administrative årsverk i forhold til faglige. Det framgår av Tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren.

Universitetet i Nordland har lavest andel faglige årsverk blant universitetene: 1,8 for hvert administrative årsverk.

En viktig grunn til utviklingen er at sektoren ikke har fått nye stipendiatstillinger med direkte bevilgning over statsbudsjettet i årene 2010–13, heter det i Tilstandsrapporten.