mer-eu-forskning

Fakta

Array

EU-forskning: 

Kunnskapsdepartementet har i 2012 øremerket 26 millioner kroner for å stimulere norske forskningsinstitutter til økt deltakelse i EUs 7. rammeprogram.

Regjeringen ønsker også å styrke samarbeidet mellom instituttene og næringslivet, med sikte på økt deltakelse fra bedriftene i rammeprogrammet.

Ordningen, som kalles STIM-EU, gjelder i første omgang institutter som får statlig basisfinansiering, og et fåtall andre institutter, skriver Norges forskningsråd.