Statsbudsjettet 2016:

Mer til forskning og utdanning

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 24. november 2015

Budsjettavtalen sikrer flere studieplasser og doktorgradsstillinger, men kutt i vedlikehold av bygg. Se oversikten over tilleggene her.

Fakta
  • Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, og Høgskolen Stord/Haugesund: skal bestemme om dei vil gå i fusjonsforhandlingar 4. februar 2016.
  • Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og Høgskolen i Lillehammer: ønskjer å gå saman i ein allianse om departementet godtek det.
  • Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark: har innleia uformelle samtalar om mogleg fusjon.
  • Høgskolen i Østfold: held fram som sjølvstendig høgskule.

Mandag kveld kom endelig budsjettavtalen i havn. Avtalen som er inngått mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig folkeparti sikrer statsbudsjettet for 2016.

Forskning i UD

Avtalen legger vekt på å sikre tilskudd til arbeid med klima, omstilling, sosialt sikkerhetsnett og distriktene. For forsknings- og utdanningssektoren innebærer avtalen flere løft sammenliknet med regjeringens forslag. Regjeringens forslag var allerede regnet som et godt forskningsbudsjett, men fikk kritikk etter at tilleggsproposisjonen for å finansiere tiltak knyttet til flyktningkrisen ble foreslått. Den innebar blant annet reduksjoner i forskningsbevilgningene på nærmere 300 millioner kroner. I budsjettavtalen er det på ny funnet plass til rundt 300 millioner til forskningsformål. Det er særlig over Utenriksdepartementets budsjett at store forskningsmidler har kommet på plass. 

Rekrutteringsstillinger og studiestøtte

Det legges også opp til flere doktorgrads- og postdoktorstillinger. Samtidig kommer det nye kutt over Kunnskapsdepartementets budsjett på 42 millioner kroner. Disse dreier seg primært om kutt i oppgradering av universitetsbygg. 

Avtalen innebærer også at Stortinget ber regjeringen å komme tilbake med et konkret opplegg for å innføre 11 måneders studiestøtte med start i 2017 og opptrapping mot 2020. Dette skal legges frem i forbindelse med revidert statsbudsjett til våren. 

Under finner du tabellen over tillegg i statsbudsjettavtalen som berører forskning, høyere utdanning, museum og arkiv. 

Statsbudsjettet 2016 – Budsjettavtalens punkter om forskning og høyere utdnaning:

Kunnskapsdepartementet

Videreutdanningsløft, ikke-kvalifiserte

50000000

Vitenparken, Campus Ås

3000000

Dokumentasjonssenter for krigsseilere

1500000

250 master studieplasser hvorav 50 i informatikk

18200000

94 nye rekrutteringsstillinger, nettopost, offentlige

36628000

Nybygg til SEARCH ved NMBU Høyland, Rogaland

8000000

Offentlig andel av 300 bachelor studieplasser hvorav 50 i informatikk

15300000

Studieplasser og opptaksprøver, Høyskolen i Østfold, scenografi

560000

6 nye rekrutteringsstillinger, nettopost, private

2338000

Privat andel av 300 bachelor studieplasser hvorav 50 i informatikk

1200000

Høyskolesenteret, Kristiansund

4000000

Forskning, klima, miljø og miljøvennlig energi

20000000

Sum:

160726000

 

Kulturdepartementet

Museumspedagog, Kunstmuseet i Namsos

1000000

Lysbuen museum

1000000

Jødisk Museum, Oslo (1 mill.), Trondheim (0,75 mill.)

1750000

Skeivt Arkiv

5 000 000

Sum:

8750000

 

Justisdepartementet

Basisfinansiering, Center for Cyber and Information Security

5000000

   

Helse- og omsorgsdepartementet

Basisfinansiering, Center for Cyber and Information Security

2000000

   

Nærings- og fiskeridepartementet

Bestandsforskning, Havforskningsinstituttet

10000000

Tilskudd til forskning på lakselus

10000000

Tilskudd til fartøyvernsenter

3000000

Sum:

23000000

 

Klima- og miljødepartementet

Verdensarv

10000000

Kulturminnefondet

10000000

Sum:

20000000

 

Utenriksdepartementet

Forskning, kompetanseheving og evaluering, drift

30000000

Forskning

70000000

Internasjonal landbruksforskning

80000000

Sum:

180000000

   
   

Kutt:

 

Kunnskapsdepartementet

Statped

5000000

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

5000000

Oppgradering av universitetsbygg

30000000

Stimuleringsmidler Horisont2020

2000000

Sum:

42000000