mer-til-museum

Fakta

Array

 

 

Statsbudsjettet for 2013 er positivt for museumssektoren, ifølge Museumsforbundet, men universitetsmuseene er ikke fornøyd.

Ifølge Museumsforbundets gjennomgang av statsbudsjettet, øker regjeringen tilskuddene til Det nasjonale museumsnettverket med 51 millioner kroner.

Tilskudd til bygg

I budsjettet loves også tilskudd til bygg blant annet ved Norsk Bergverksmuseum, Aust-Agder kulturhistoriske senter, Jærmuseet, Mjøsmuseet, Norsk Folkemuseum og Vestfold- og Østfoldmuseene. I kulturminnesektoren økes tilskuddene til fredede og verneverdige kulturminner og miljø- og teknisk-industrielle kulturminner.

Museumsforbundet registrerer at Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt universitetsmuseene bred omtale i budsjettforslaget, og nevner planer om nye magasin og utstillingslokale for Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger, Vitenskapsmuseet i Trondheim og nye magasin for Universitetsmuseet i Tromsø.

– Nedprioriterer universitetsmuseene

Statsbudsjettet inneholder imidlertid lite penger til planlagte byggeprosjekter ved universitetsmuseene i Bergen og Oslo. Universitetet i Bergen fikk ingen penger til rehabiliteringen av Universitetsmuseet, ifølge uib.no. Og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo fikk ikke penger til det planlagte veksthuset.

– Halvorsen nedprioriterer alt som har med universitetsmuseer å gjøre, og følger dermed ikke opp stortingsmeldingen Tingenes tale fra 2007–2008, sier museumsdirektør ved NHM, Arne Bjørlykke, til Uniforum.no.