--mer-til-regionene

Forskning blir mer viktig for næringslivet, mener regional- og næringssjef i Møre og Romsdal.

Fakta

Array

Midlene som går til utdanning og forskning i Norge, er altfor sentraliserte, mener regional- og næringssjef i Møre og Romsdal, Bergljot Landstad.

– Vi ser at næringslivet i vår region satser stadig sterkere på forskning og etterspør høgere utdannet arbeidskraft. Skal næringslivet i distriktet fortsatt utvikles, må vi få mer av midlene til høyere utdanning og forskning dreid inn dit det sterke næringslivet er, sier hun til Sunnmørsposten.