– Metoo i akademia viser behovet for bedre vern av midlertidige ansatte

SV vil ha lavterskel håndheving mot seksuell trakassering.