Fakta

Array

 

Seks universiteter og høgskoler har til sammen fått 4,45 millioner kroner for å støtte innovasjon og entreprenørskap i studiene. Tildelingen er ledd i handlingsplanen «Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning», skriver Kunnskapsdepartementet. Institusjonene som har fått prosjektmidler, er Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norsk Lærerakademi, Universitetet i Nordland, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Universitetet i Tromsø.