Midlertidighet: Den gode, den dårlige og den kontroversielle

All midlertidig ansettelse ved universiteter er ikke dårlig. Helge Holden og Terje Lohndal skiller mellom god, dårlig og kontroversiell midlertidighet.