millioner-til-treforskning

Fakta

Array

Industrikonsernet Borregaard har fått 30 millioner kroner fra Forskningsrådet gjennom Brukerstyrt innovasjonsarena.

– Støtten fra Forskningsrådet er en anerkjennelse til forsknings- og utviklingsarbeidet Borregaard har gjort så langt, og et positivt signal om fortsatt satsing på innovasjon innen treforedling i Norge, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i en pressemelding.

Ifølge Fredriksstad Blad har konsernet til sammen fått 145 millioner kroner i forskningsstøtte de tre siste årene.