mindre-til-forskning

Offentlige bevilgninger til forskning i EU og USA synker.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Ifølge tall fra EU-kommisjonen har de offentlige bevilgningene til forskning og utvikling i EU-landene gått ned siden 2009. De offentlige midlene til forskning er nå på 2002-nivå, skriver Tidningen Curie.

Også i USA rammes forskningsmiljøene av budsjettkutt. National Institutes of Health og National Science Foundation rapporterer om en nedgang i føderale tilskudd på 16 prosent siden 2010.

Det er den største nedgangen siden slutten av romkappløpet i 1970-åra.