Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Minoritetjenter til universitetene

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 9. mai 2012

minoritetjenter-til-universitetene


Universitetene opplever stor vekst i studenter med minoritetsbakgrunn.

 

Det blir stadig flere studenter med innvandrerbakgrunn i høyere utdanning, og spesielt jentene strømmer til universitetene og høyskolene. Fra 2007 til 2010 økte antallet med 27 prosent, skriver Universitas.

Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren for 2012, viser at stadig flere nordmenn med ikke-vestlig bakgrunn tar høyere utdanning.

Vil vare

«I 2010 var det om lag 25 000 studenter med innvandrerbakgrunn, nesten 11 prosent av det samlede studenttallet. De fleste hadde ikke-vestlig bakgrunn, og det er en høyere andel med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn blant studentene enn i befolkningen som helhet,» konkluderer rapporten.

– Tendenser som dette bruker ofte å holde seg over lang tid. Selv om tallene kan variere, tror jeg denne utviklingen vil fortsette i flere år, sier prosjektleder og faglig ansvarlig for Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport, Ingvild Marheim Larsen til Universitas.