Mistenker urene hensikter

Av

Publisert 14. april 2015

Politiets sikkerhetstjeneste mener Iran bruker forskere og studenter for å tilegne seg ulovlig kunnskap. En doktorgradsstudent går rettens vei for å bli i Norge.

Fakta
  • stiftes i oktober 2015
  • skal bestå av 40 medlemmer
  • medlemskap etter søknad
  • aldersgrense 38 år
  • søknadsfrist medio juni
 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener de har eksempler på organisert utsendelse av iranske forskere og studenter til Norge. De har også indikasjoner på at det brukes falske papirer for å få til dette, skriver Aftenposten.

Ifølge avisen ble 55 utenlandske akademikere nektet opphold i Norge i 2014. Årsaken var at PST mente det forelå fare for ulovlig kunnskapsoverføring til land som er sanksjonert av FN. 52 av de 55 var iranere, de tre resterende fra Pakistan og Syria.

Går rettens vei

Én av de iranske forskerne og studentene går nå til sak for å få omgjort vedtaket. Doktorgradsstipendiaten Shahin Akbarnejad har valgt å gå rettens vei for å få bli i Norge.

– Denne forskningen er ikke sensitiv, og vil være offentlig tilgjengelig. Jeg har ingenting å skjule. Nå gjenstår det å se hva som er den egentlige grunnen til at jeg ikke får visum, for det har jeg ikke fått noen informasjon om, sier Akbarnejad til Aftenposten.

PST sier det gjøres individuelle vurderinger, men at de har en liste med rekke fagretninger som kan misbrukes til utvikling av masseødeleggelsesvåpen. PST går langt i å antyde overfor avisen at Iran driver med organisert utsendelse av forskere og studenter for å tilegne seg kunnskap.

Irans strategi

– Vi har sett en stor søkermengde fra Iran på ett, spesielt studium ved en norsk institusjon, der det ser ut som om dette er organisert juks. Alle studentene er tilsynelatende toppelever, og man kan stille spørsmål ved ektheten av papirene de kommer med, sier seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl til Aftenposten.

– Den forrige politiske ledelsen i Iran har åpent sagt at det har vært en strategi å sende ut landets unge til Vesten for å omgå sanksjonene de er rammet av når det gjelder teknologiimport. Mange har overhodet ingen intensjon om å reise tilbake. Men at enkelte vil kunne misbruke sin kompetanse til våpenutvikling, mener vi er sannsynlig, sier Haugstøyl.