Motarbeider akademia velferdsstaten?

Jobber vitenskapelig ansatte så mye ut over normalarbeidsdagen at det tilsvarer sosial dumping? spør Gudmund Dalsbø fra UiO.