museene-m--forske-mer

Forskningsaktiviteten på museene må videreutvikles, mener Norges museumsforbund.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Det har vært en økning i forskningsaktiviteten ved norske museer de siste årene, men det er ikke nok, heter det fra Norges museumsforbund.

Forbundet foreslår flere tiltak for å videreutvikle aktiviteten: en støtteordning gjennom Forskningsrådet for forskerskoler og nettverk, økt prosjektstøtte via Kulturrådet samt etablering av en gaveforsterkningsordning.

Museene må også innlemmes i CRIStin, slik at forskningen synliggjøres og samarbeidet mellom museumsforskere og andre forskningsmiljø styrkes, mener forbundet.