Museer med digital dugnad

Av

Publisert 28. august 2014

museer-med-digital-dugnad


Bilder som dette inngår i digitaliseringsprosjektet. Fotografiene ligger tilgjengelig på Smithsonians nettside, så publikum kan transkribere hva som står på de håndskrevne lappene.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Verdens største museums- og forskningsinstitusjon ber om digitaliseringshjelp fra publikum, såkalt crowdsourcing. The Smithsonian Institution, bestående av 19 museer og gallerier, en zoologisk hage og ni forskningsinstitutter, skal digitalisere sine håndskrevne samlinger.

Til det ber institusjonen om hjelp fra offentligheten. Hvem som helst kan besøke institusjonens nettside og transkribere allerede fotograferte tekster, som så kontrolleres og godkjennes av ansatte. 

Ifølge Tech Times har også British Museum bedt om digital dugnad for å katalogisere sine bronsealdersamlinger.