Løsningen for å styrke forskningen ved norske museer er ikke å redusere kvalitetskrav.

Vår museumskollega Kathrin Pabst beskriver i sitt innlegg 1. september i Forskerforum tidsklemma som hinder for å drive forskning i museumssektoren. Dette er en hverdag som mange kjenner seg igjen i, med mange oppgaver samtidig. Denne hverdagen rapporteres det også om fra andre sektorer som driver med forskning. Det originale er hennes forslag til løsning, nemlig at museumsforskning skal unntas fra de generelle krav som stilles for forskning og vitenskapelig publisering. Etter vår mening må kravene til forskning være de samme for museene som for alle andre, og vår forskning må være anerkjent og kvalitetsmessig like god. I Sverige satser museene på frikjøp gjennom å søke forskningsmidler alene eller sammen med andre forskningsmiljø. Løsningen for å styrke forskningen ved norske museer er ikke å redusere kvalitetskrav, men å styrke muligheten for finansiering, satse mer på samarbeid med andre forskningsmiljø, prioritere tid til dem som har forskerkompetanse og satse på forskeropplæring.