Museumsmeldinga: – Eit gjennomslag for meir forsking, meiner professor Brita Brenna

Kulturdepartementet vil opprette eit titals stipendiatstillingar til museumsforsking og ei ny søknadsbasert finansieringsordning for samarbeidsprosjekt med UH-sektoren.