musikkutdanning-til-finalen

Norges Musikkhøgskole. Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Norges Musikkhøgskole er med sitt Centre of Excellence in Music Performance Education finalist i konkurransen om å bli ett av tre nasjonale sentre for fremragende utdanning.

24 utdanningsmiljø har søkt, og åtte finalister er plukket ut av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

De andre finalistene er miljø fra NTNU (to), samt Universitetene i Agder, Bergen, Oslo (to) og Tromsø.

Disse vil få besøk av ekspertkomitéer før avgjørelsen offentliggjøres 8. november.