Næringslivet forsker mer

Av

Publisert 23. januar 2014

n-ringslivet-forsker-mer

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

DANMARK: Ifølge Uddannelsesministeriets prognose for næringslivets forskningsinvesteringer ser den negative utviklingen etter finanskrisen ut til å ha snudd.

Fra 2009 sank dansk næringslivs investeringer i forskning og utvikling (FoU), men det endret seg fra og med 2012. Mens det i 2011 ble brukt 35,1 milliarder danske kroner på FoU-formål, økte det til 38,7 milliarder i 2012 og anslagsvis 40,3 milliarder (tilsvarende 45,5 milliarder norske kroner) i 2013.

FoU-innsatsen til norsk næringsliv var på 21,3 milliarder kroner i 2012.