Nå er flertallet av norske arbeidstakere uorganisert

Av Forskerforum

Publisert 30. mai 2017

– Vi må alle gjøre en felles innsats for å øke organisasjonsgraden, sier Unio-leder Ragnhild Lied til LO-Aktuelt.

Flertallet av norske arbeidstakere er ikke lenger medlem av en fagorganisasjon, skriver LO-Aktuelt.

– Alle de fire hovedorganisasjonene må gå sammen for å få folk til å forstå verdien av trepartssamarbeidet og nytten av å være fagorganisert, sier Unio-leder Ragnhild Lied til LO-Aktuelt.
Forskerforbundet er en del av hovedorganisasjonen Unio.
Mer enn 1,2 millioner norske arbeidstakere var ved utgangen av 2016 medlem i en fagorganisasjon, ifølge Fafos kunnskapsportal Arbeidslivet.no.
Antall lønnstakere økte imidlertid samtidig med 300.000. Det betyr at organisasjonsgraden har sunket fra 50,5 prosent i 2006 til 49 prosent på 10 år, skriver LO-Aktuelt.
Dermed går organisasjonsgraden stadig ned, selv om altså landets fagforeninger får flere medlemmer.

Ansvarlige arbeidsgivere bør oppfordre sine ansatte til å organisere seg, mener Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i en pressemelding.

– Det organiserte arbeidslivet er viktig for utviklingen av alle deler av arbeidslivet og for gode offentlige tjenester. Det gir ryddige arbeidsforhold, fleksibilitet og ansvarlighet.  Arbeidsgiverne vet dette og organiserer seg. Min oppfordring er at ansvarlige arbeidsgivere også må oppfordre sine egne ansatte til å organisere seg, sier hun.
Unio-leder Lied er ikke overrasket over tallene. Hun peker på at offentlig sektor og profesjonsgrupper har en høy organisasjonsgrad. Slik er det imidlertig ikke i privat sektor, spesielt innenfor servicesektoren.

Les også: – Forskere har grunn til å være misfornøyd med lønna

Her er noen nøkkeltall

LO-Aktuelt gjengir noen nøkkeltall fra Statistisk sentralbyrå:
*Ved utgangen av 2016 var organisasjonsgraden i Norge på 49 prosent. Ti år tidligere var den på 50,5 prosent.
*LO og YS taper terreng, mens Unio og Akademikerne styrker sin posisjon.
*24 prosent av de organiserte i Norge er i dag medlem av LO. Det er en nedgang på to prosentpoeng fra 2006.
*Nest størst er Unio med sine 10 prosent, mot 9 prosent i 2006.
*YS følger etter med 6 prosent, mot 7 prosent i 2006.
*Akademikerne har økt til 5 prosent – fra 4 i 2006.
*Styrkeforholdet mellom LO-forbundene og forbund utenfor LO er om lag 49–51.

Les også: Slik stemmer norske forskere 

Forskerforbundet vokser 

Hvordan organisasjonsgraden er for gruppene Forskerforbundet organiserer har utviklet seg, har ikke Forskerforum tall på. Forbundet får imidlertid stadig nye medlemmer, og er med rundt 21 000 medlemmer større enn noen gang. Organisasjonsgraden i Norge øker med utdanningsnivå, og i akademikeryrker og høyskoleyrker var hele 85 prosent av arbeidstakerne organiserte i 2014.

Les også: