Nå får forskerne komme til Norge igjen

Nå får forskerne komme til Norge igjen

Av Julia Loge

Publisert 25. november 2021

Fredag åpnes grensene, men mange lange forskningsopphold blir vanskelige å ta igjen.

I ett og et halvt år har restriksjoner stoppet en del utenlandske forskere fra å komme til Norge. Fredag er det over.

I november i fjor skrev Forskerforum at internasjonale gjesteforskere som ikke er fra EU/EØS-området, og som ikke har stilling ved et norsk universitet, ikke fikk innreisetillatelse.

Annonse

Det innebar at forskere fra land som USA, Australia og Japan, som er frikjøpt gjennom norske forskningsmidler, ikke fikk komme.

Nå endres reglene.

Innreiserestriksjonene som ble innført i mars 2020, blir opphevet 26. november 2021. Det betyr at også forskere og vitenskapelig personale fra land utenfor EØS-området får reise inn til Norge.

Men det er ikke bare enkelt å ta igjen det tapte.

– Når folk planlegger lange utenlandsopphold, opp til ett år, kan de ikke bare ta det et annet år, sier Cathrine Holst, som er professor ved Universitetet i Oslo og hadde et forskningsprosjekt ved Senter for grunnforskning (CAS) fra august 2020.

­– Resultatet ble dramatisk for oss, vi hadde planlagt korte og lange opphold. Alt ble spolert, sier Cathrine Holst. Foto: Erik Norrud

Holst forklarer at selve poenget på CAS er å kunne finansiere lange gjesteopphold av utenlandske forskere med toppkompetanse som kan bidra i det norske miljøet.

– Det hadde jeg gledet meg veldig til, men gikk ikke, sier hun. – Den korte historien er at ingen av de forskerne som skulle komme fra utlandet i løpet av det året kom til oss. Men vi har fått til mye bra likevel, vi har samarbeidet på zoom og de norske bidro mye, fortsetter Holst.

De får til publikasjonene og leveransene som var planlagt, men håpene om å bli kjent og utvikle nye ideer og prosjekter sammen ved å jobbe sammen over tid, er det lite igjen av.

Nå som restriksjonene oppheves, håper Holst at noen av forskerne kan komme i en uke eller to til våren, for prosjektet har fått lov til å utvide tidsrammen i et år.

  • Reiselysten? Les mer om forskningsopphold i utlandet: