Når doktorgraden blir for vanskelig

Doktorgraden var innen rekkevidde. Nå har han begynt på en bachelor i et nytt fag.