Doktorgraden var innen rekkevidde. Så begynte han på en bachelor i et nytt fag.

Hvert år hopper mange doktorgradskandidater av .– Jeg følte aldri at jeg var spesielt glad i faget, sier Daniel Lisø.