Når forskarar møtest, går samtalen om å skaffe pengar

Det er på høg tid å diskutere alternative system for finansiering, meiner forskarar.