Nasjonalbiblioteket: − Største kutt i moderne tid

Nasjonalbiblioteket reduserer tilbud til publikum og tjenester for resten av sektoren.