Nektes bijobb

Av Forskerforum

Publisert 27. januar 2012

nektes-bijobb


Professor Olav Torvund får ikke kombinere ansettelse ved UiO med partnerskap i advokatfirmaet Bing Hodneland.

 

Jusprofessorene Jon Bing og Olav Torvund har fått avslag fra ledelsen ved Universitetet i Oslo (UiO) til å kombinere partnerskap i advokatfirma med professorstilling, skriver Uniforum.

Professor Torvund ved Senter for rettsinformatikk vurderer nå å søke permisjon fra stillingen etter at sidegjøremålet ikke godkjennes av fakultetet.

Ifølge fakultetets reglement skal ikke partnerskap eller fast ansettelse i advokat- eller rådgivingsselskap godkjennes som sidegjøremål. Det samme gjelder langvarig oppdragsavtale med advokat- eller rådgivingsselskap som går ut over et bestemt oppdrag.

– Når slike muligheter tas bort, blir det mindre attraktivt å jobbe på universitetet, sier Torvund til avisa.

 

Dekan ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver mener at bindinger mellom firmaer og universitetet kan være uheldige. Han mener det er problematisk med tanke på tilliten til forskningens uavhengighet når ansatte på fakultetet har faste bindinger til advokatfirmaer.

– Vi har fastsatt supplerende regler til universitetets sidegjøremåls-reglement. I disse reglene står det at partnerskap eller fast arbeidsavtale med et advokatfirma normalt ikke kan godkjennes. Bakgrunnen for dette er behovet vi har for at allmennheten skal ha tillit til forskningens uavhengighet. Derfor mener vi at den typen bindinger er uheldige, sier Graver.