Nesten ingen skriver monografier lenger. Tellekantene får skylden.

Laura Maria Führer var den eneste i sitt kull på doktorgradsprogrammet som valgte å skrive monografi.