«New Public Management har erobret maktposisjoner og den sunne faglige fornuft»

Det særegne ved profesjonsutdanningene blir ikke tatt hensyn til. Derfor lider de under universitetssatsingen, mener Sigurd Haga.