NHO: – Vi ser at vi kunne vært mer presise
LUKK

NHO: - Vi ser at vi kunne vært mer presise

Av Kristin Skogen Lund, adm dir. i NHO

Publisert 9. januar 2017 kl. 09:54

Kristin Skogen Lund svarer på kritikk fra NIFU-forskere om bruk av feil fakta.

kristin_skogen_lund_nho_0003-nett2

Skal vi ha tilstrekkelig kvalitet på dagens utdanninger, må vi også konsentrere ressursene om færre studieprogrammer, skriver Kristin Skogen Lund. Foto: NHO

Forsker Liv Anne Støren og direktør Sveinung Skule ved NIFU uttrykker bekymring i Forskerforum 5.januar om at NHO bruker feil tall i debatten om kapasitet i høyere utdanning. Dette bildet er sammensatt, men vi ser at vi kunne vært mer presise på begrepsbruken.

NHO er opptatt av utviklingen i antall studieprogrammer på masternivå. NIFU har selv undersøkt dette i perioden 2004-14. De skriver at tre fagområder skiller seg ut med en særlig stor økning i antall mastergradsprogram; humanistiske og estetiske fag, lærerutdanning og pedagogikk, samt helsefag. 80 prosent av økningen i antall mastergradsprogram har kommet innen disse tre fagområdene. Relativt sett har det vært stor økning også for økonomi, administrasjon og samfunnsfag. For teknologifagene har det vært relativt liten økning, for matematisk-naturvitenskapelige fag er tallet omtrent uendret. At vi finner så liten økning for disse fagområdene kan skyldes omorganisering og sammenslåing av studieprogram og viser ikke nødvendigvis utviklingen i det reelle aktivitetsnivået, ifølge NIFU.

Flere studieprogrammer bør slås sammen som et ledd i den pågående strukturreformen.

NHO mener vi trenger mer sentral styring av studieprogrammene og en mer overordnet nasjonal plan for hvordan de ulike studiestedene skal spesialisere seg framover. Og skal vi ha tilstrekkelig kvalitet på dagens utdanninger, må vi også konsentrere ressursene om færre studieprogrammer. En reduksjon til færre programmer kan skje gjennom større konsentrasjon av studenter og fagmiljøer. Det må ikke nødvendigvis skje gjennom å legge ned mange utdanninger. Men det kan bety at flere studieprogrammer bør slås sammen som et ledd i den pågående strukturreformen.

Vårt andre poeng er at vi i Norge har færre studenter innenfor teknologi og realfag enn land det er naturlig å sammenlikne seg med. Teknologikompetanse er grunnlaget for å skape nye bedrifter og jobber innen høyteknologiske områder. Vi må derfor stimulere flere unge til å satse på realfag og teknologi gjennom insentiver og ved satsinger som «Jenter og teknologi».

Les også: